Chuyển đổi số là gì? Chuyển đổi số có phải ‘Số hoá’?

Không chỉ có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, chuyển đổi số còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như chính phủ, truyền thông đại chúng, y học, khoa học...

Khái niệm chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số – được dịch từ cụm từ tiếng Anh Digital transformation – là hình thức ứng dụng các công nghệ tiên tiến và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm hiện đại hóa quá trình hoạt động; tạo ra giá trị mới đồng thời cải thiện hiệu suất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là gì?

Nói cách khác dễ hiểu hơn, chuyển đổi số cho doanh nghiệp là thực hiện công tác tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp đó, đồng thời tận dụng công nghệ nhằm thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp.

Mục tiêu của chuyển đổi số trong doanh nghiệp là tăng hiệu quả khả năng quản lý, quản trị các hoạt động kinh doanh, phục vụ cho mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng doanh nghiệp bền vững.

Chuyển đổi số hiện nay đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực và là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khó có được một định nghĩa rõ ràng và cụ thể về chuyển đổi số, bởi vì quá trình áp dụng chuyển đổi số sẽ có sự khác biệt ở từng lĩnh vực khác nhau.

Tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Không chỉ có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, chuyển đổi số còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như chính phủ, truyền thông đại chúng, y học, khoa học…

  • Xem thêm: Chuyển đổi số: Xu hướng của doanh nghiệp 4.0

Chuyển đổi số có phải số hoá?

“Chuyển đổi số” (Digital Transformation) có thể dễ bị nhầm lẫn với khái niệm “Số hóa” (Digitizing). Để phân biệt hai khái niệm này, có thể hiểu rằng “Số hóa” là quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi các hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số (chẳng hạn như chuyển từ tài liệu dạng giấy sang các file mềm trên máy tính, số hóa truyền hình chuyển từ phát sóng analog sang phát sóng kỹ thuật số…); trong khi đó, “Chuyển đổi số” là khai thác các dữ liệu có được từ quá trình số hóa, rồi áp dụng các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó và tạo ra các giá trị mới hơn.

Vì vậy, “Số hoá” không phải là Chuyển đổi số, mà chỉ là 1 phần của công tác chuyển đổi số mà thôi.

Rate this post
You might also like
Contact Me on Zalo